Croeso i 'Airborne Warriors'

     Rydym yn gwmni lleol, dwy-ieuthog, sydd yn arbenigo mewn rheoli adar a pla yng Ngogledd Cymru. Ond mae'n well genym wneud y gwaith gydag cyn lleiad o niwed i'r amgyllchedd a sy'n bosib. Er mwyn hyn, yr ydym yn defnyddion cymysgedd o thechnoleg diweddar, ac heboga traddodiadol. Mae'r cymysgedd yma wedi profi ei fod yn gweithio mewn llawer o wahanol lefydd a sefyllfaoedd. Hyd yn hyn, yr ydym yn gallu gweithio ar:

     Tomeni ysbwriel, i safon a gofynir gan Asiantaeth yr Amgylchedd: Pwerdai, lle mae ein gweithwyr wedi ei hyfforddi mewn iechyd a diogelwch a chwrs "radiology": Ac Maesydd Awyr, lle mae ein gweithwyr wedi ei hyfforddi i safon CAP680. Hefyd, mae genym trwydded i symyd nythod a wyau adar sydd wedi ei dosbarthu fel pla.

 

      Mae bob cerbyd gyda gyru pedair olwyn, a felly mae'n bosib symyd ar unrhyw fath o dir. Mae pob un o'm gweithwyr wedi ei cyflenwi gyda dillad pob tywydd ac PPE (Personal Protection Equipment).

 

     Hefyd mae pob cerbyd wedi ei darpariaethu gyda "Scarecrow Bio-acoustic bird dispersal system". Mae'r sustem hyn yn dynwared sain aderyn mewn trafferthion sy'n cael gwared o'r adar heb wneud diffrod iddynt. Ein prif aderyn yw'r hebog, gan fod nifer or adar problemaidd - gwylanod, colomenod a brain - yn ysglyfaeth i'r aderyn yma. Ond yr ydym hefyd yn defnyddion cymysgedd o gweilch ac tylluanod mawr.

 

Yr ydym yn cynig prisiau cystadleuthol ac gwasanaeth o ansawdd uchel.

 

Yr Adar

Cwsmeriaid hapus

Lincs

Galeri

Intro

Cwrsiau (yn fuan)


Cysylltwch a ni:     Ebst:     benjie@airbornewarriors.co.uk

Cyfeiriad:     13 Cilfor, Llandecwyn, Talsarnau, Gwynedd. LL476YH

Ffn:     (01766) 770188